• Nadwiślańska Agencja Turystyczna

 1. Edukacja językowa – codzienna nauka języka angielskiego z lektorami.

  Metoda „GENKI ENGLISH”
  Metoda polega na nauce języka angielskiego poprzez wywołanie pozytywnych i wesołych emocji wśród dzieci. Na lekcjach dzieci poznają piosenki, słownictwo oraz powtarzają materiał z poprzednich zajęć. Język angielski poznawany jest wszystkimi zmysłami. Celem metody jest pobudzenie wyobraźni dziecka przy użyciu kolorowych pomocy dydaktycznych, ciekawych zabaw oraz chwytliwych piosenek. Naszym założeniem jest, że: DZIECI UCZĄ SIĘ W TAKI SPOSÓB, W JAKI CHCĄ SIĘ UCZYĆ. Metoda zawiera: piosenki wraz z animacjami (dzieci śpiewają piosenki wraz z kolorowymi i zabawnymi animacjami, dodatkowo pokazują gesty odpowiadające słownictwu – są to podstawy języka migowego). Organizujemy zajęcia praktyczne, symulujące codzienne sytuacje, których celem jest przełamanie bariery językowej u dzieci (np. stragan z warzywami i owocami, mini restauracja, itp.). Metoda przewiduje zajęcia tematyczne związane z wszystkimi świętami krajów anglojęzycznych np. Halloween. Dekorujemy ciasteczka świąteczne, urządzamy polowania na jajka, symbolicznie obchodzimy urodziny uczestników. Oferujemy duże kolorowe ilustracje, mini karty z ilustracjami i słownictwem, książki z opowiadaniami, krótkie historie z humorem, książeczki z bajkami, na podstawie, których tworzone są mini spektakle teatralne, zabawy ruchowe pomagające utrwalić słownictwo (ponad 50 różnorodnych zabaw). Prowadzimy ćwiczenia z fonetyki połączone z nauką literek, gry planszowe, gry pamięciowe „memory”, domino z ilustracjami i inne. Każde dziecko otrzymuje: kolorowe pomoce z tekstami piosenek, nowym słownictwem-„imagination worksheets” - rozwijające wyobraźnię i kreatywność dzieci; naklejki + karty ewaluacyjne; mini karty z ilustracjami i słownictwem; kolorowe „kserówki” z ćwiczeniami do kolorowania, rysowania, przyklejania; kalendarze; gry planszowe; segregatory na materiały. Stosowane przez nas nowoczesne metody nauczanie sprawiają, że dzieci z łatwością przyswajają nowe słownictwo i struktury gramatyczne. Za cel stawiamy sobie pożyteczną i przyjemną naukę żywego języka, a energiczny styl prowadzenia zajęć pozwala na dłużej utrzymać koncentrację naszych uczniów.

 2. Edukacja ekologiczna, przyrodnicza.

  Chcemy od najmłodszych lat kształtować u dzieci przyzwyczajenia i nawyki ekologiczne zwracając ich uwagę na różnorodność otaczającego świata. Edukacja ekologiczna w przedszkolu „Bajkowy Dworek” ukierunkowana jest na:
  •  bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych,
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody,
  • kształtowanie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
  • organizowanie w ogrodzie prac hodowlanych i pielęgnacyjnych,
  • zrozumienie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem i samopoczuciem własnym i innych ludzi obecnie oraz w przyszłości,
  • rozwijanie zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska przez rówieśników i dorosłych,
  • gromadzenie różnych okazów przyrodniczych, które wykorzystywane są do działalności twórczej dziecka na bezpośrednim materiale przyrodniczym,
  • budzenie wrażliwości ekologicznej,
  • rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody.
 3. Zajęcia z edukacji europejskiej.

  Mają na celu bliższe poznanie wybranych krajów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i pozwalają dziecku odkryć ciekawe miejsca na świecie, a także poznać kulturę i zwyczaje innych narodów. Celem zdobywania wiedzy o Europie i świecie jest kształtowanie u dzieci świadomości istnienia innych narodów, kultur, religii. Dzięki temu możemy już od najmłodszych lat kształtować u naszych podopiecznych takie wartości jak tolerancja, otwartość, akceptacja ludzi o innym kolorze skóry, odmiennych poglądach, obyczajach. Planowane jest zapoznawanie się, co miesiąc z innym krajem, poznawanie jego obyczajów, kuchni, zabaw, rozbudzanie zainteresowania literaturą europejską, czytanie bajek pisarzy z danego kraju, oglądanie tematycznych programów, zapoznawanie się z pojedynczymi słowami z danego języka, inscenizacje, przedstawienia, rocznice etc.

 4. Kucharzenie.

  To zajęcia, podczas których każde dziecko może zamienić się w małego kucharza. Dzieci doskonalą umiejętności manualne poprzez prawidłowe posługiwanie się sztućcami, krojenie, wałkowanie, wygniatanie. Dużą rolę odgrywa również wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, dbanie o czystość swojego miejsca pracy, a także prawidłowego komponowania posiłków. Celem zajęć jest również zapoznanie dzieci ze sposobami zdrowego odżywiania, a także nauczenia podstawowych technik kulinarnych.

 5. Oddział integracyjny.

  Przedszkole posiada oddział integracyjny dla dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, w którym może być 3-5 niepełnosprawnych osób. W ramach kształcenia integracyjnego do naszego przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne zgodnie ze statutem przedszkola, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka).
Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne
"Bajkowy Dworek"


Oświęcim, ul. Prusa 1
tel. 33 848 58 58
kom. 506 146 946
e-mail: biuro@bajkowy-dworek.pl
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)