• Nadwiślańska Agencja Turystyczna

Regulamin korzystania z systemu kontroli dostępu i użytkowania kart dostępu
 

1. Karta Dostępu uprawnia rodzica/opiekuna do wejścia na teren przedszkola w celu odprowadzenia dziecka do szatni oraz do korzystania z określonych pomieszczeń na terenie obiektu Przedszkola Bajkowy Dworek. Do korzystania z kart dostępu uprawnieni są wszyscy rodzice/opiekunowie zadeklarowani w upoważnieniu odbioru dziecka. 

2. Karty są aktywne i działają w określonych godzinach: 6.00–09.00 oraz 14.00–18.00 od poniedziałku do piątku.

W określonych przypadkach można dopasować godziny do indywidualnych potrzeb rodziców składając pisemny wniosek. O dodatkową kartę może wystąpić osoba, z którą podpisana jest umowa.

3. Na każde dziecko przewidziane są dwie karty płatne w wysokości 5 zł za sztukę. Istnieje możliwość pozyskania dodatkowych kart w cenie 10 zł. Wyrobienie nowej karty dostępu następuje na pisemny wniosek złożony u dyrektora przedszkola.

4. Karta dostępu jest indywidualnie przypisana do rodzica lub opiekuna i nie może być odstępowana ani użyczana innym osobom nieupoważnionym do odbierania dziecka z przedszkola. Na terenie obiektu wszyscy zobowiązani są posiadać kartę dostępu cały czas przy sobie.

5. Teren przedszkola jest objęty całodobowym monitoringiem, który rejestruje osoby wchodzące oraz wychodzące z przedszkola.

6. W razie zapomnienia karty lub przyjścia w godzinach poza aktywnością karty, dostęp do przedszkola można uzyskać jedynie poprzez dzwonek przy drzwiach wejściowych i otwarcie drzwi przez pracownika przedszkola.

7. Korzystanie z karty dostępu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. Utrata karty dostępu:

a) Fakt zniszczenia lub zagubienia karty należy bezzwłocznie zgłosić do dyrekcji przedszkola.

b) Zgłoszenie zaginięcia karty jest równoznaczne z jej anulowaniem.

c) W przypadku zniszczenia lub zagubienia karty dostępu możliwe jest wyrobienie jej duplikatu. Aby go otrzymać każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest do uiszczenia kwoty 10 zł.

9. Wszelkie problemy związane z użytkowaniem karty należy zgłaszać do dyrekcji przedszkola osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.

10. Karta dostępu traci swoją ważność w chwili zakończenia uczęszczania dziecka do przedszkola. W przypadku zwrotu niezniszczonej karty, rodzice otrzymują zwrot wpłaconej kaucji.

11. Kartę dostępu można anulować oraz zawiesić na wniosek właściciela.

12. Karty znalezione należy oddawać do dyrekcji przedszkola.

13. Właściciel karty ponosi wszelkie konsekwencje mogące powstać z powodu nieprzestrzegania regulaminu oraz udostępniania, pożyczania kart osobom, które nie są do tego upoważnione.

14. Karty nie można trzymać w pobliżu telefonu komórkowego, urządzeń multimedialnych, nośników danych. Nie należy jej zginać i rozwarstwiać. Nie wolno usuwać żadnych oznaczeń oraz numerów.

 

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne
"Bajkowy Dworek"


Oświęcim, ul. Prusa 1
tel. 33 848 58 58
kom. 506 146 946
e-mail: biuro@bajkowy-dworek.pl
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)